(Нај)успешни(ји) оверавају матуру

Петар Божовић Чини ми се да је данас дошло време кад важи супротно: кради, лажи, шпијај. Дошло је време да је то не само пожељно, него је и цењено. Кад за данашњег човека кажу „успешан“, „снашао се“, „он зна“ – будите сигурни да би тај са таквим атрибутима пре само четрдесетак година био осуђен најмање на петнаест година затвора. Данас је он пример другима.

Петар Божовић, поредећи данашња времена са онима у којима смо учени да не треба лагати и красти, „Блиц“/„bizlife.rs“