Бранко Вучићевић

1 до 1 од 1
Златне речи 25 01. новембар 1999.

Визи(ј)онар

Изјаве.нет Тим особама није јасно камо др Марковић спада. И шта је. Социолог, професор, писац лирских етида, универзални мислилац, хуманиста, супруга, мајка, бака, функционер једне политичке организације. Све је то тачно, али није најважније. Др Мира Марковић спада у категорију доследних утописта, светаца (канонизованих и секуларних), великих мистика, конструктора система (Фурије, Бувар, Пекише, Бентам); укратко: визионара.

Бранко Вучићевић, у "Времену"