Наређење је закон!

Зоран Ђорђевић Добио сам директно наређење председника да исплата мора бити извршена у роковима које предвиђа закон. Због системских проблема дошло је до отежане исплате дечијег и родитељског додатка. Проблем је решен о чему сам одмах обавестио председника Александра Вучић.

Зоран Ђорђевић, Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, „Бета“