Милијам Чекај

1 до 1 од 1
Златне речи 155 01. септембар 2002.

Нула пишем, неколико памтим

Изјаве.нет Цивиле нисам убијао, а колико војника, не знам. То је тешко рећи.

Милијам Чекај, командант чете ОВК-а и хашки сведок, на питање "колико је, са својом јединицом, убио људи?"